שרון בלוך- בדולינה

כניסה למערכת הניהול

Quote

עפיפונים עפים הכי גבוה כנגד הרוח, לא ביחד אתה

~ צ'רצ'יל ~
Next